Парламентарни въпроси
111 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Griesbeck Nathalie"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Положението на мигрантите в Гърция
O-000330/2011
15 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, от името на групата ALDE
Положението на мигрантите в Гърция
O-000329/2011
15 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, от името на групата ALDE
Ethnic violence in Kosovo and asylum applications
E-011476/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Multilingualism and the Commission's Internet sites
E-011475/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Достъп до здравеопазване за мигранти с неуредено положение
O-000301/2011
15 ноември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, от името на групата ALDE
Дискриминация и преследване на ромското население в държавите-членки на ЕС и рамкова стратегия, насоки и действия на ЕС
O-000275/2011
18 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, от името на групата ALDE
Дискриминация и преследване на ромското население в държавите-членки на ЕС и рамкова стратегия, насоки и действия на ЕС
O-000274/2011
18 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, от името на групата ALDE
Правата на децата в ЕС
O-000273/2011
18 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, от името на групата ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация