Parlamentní otázky
111 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Griesbeck Nathalie"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
French law on Greater Paris and interpretation of Articles 5(2) and 8(2) and (3) of Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by road
E-8155/2010
30 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Readmisní dohody Společenství se třetími zeměmi
O-0116/2010
30. srpna 2010
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, za skupinu ALDE
EU money to Afghan insurgency
E-6051/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Rostoucí ohrožení svobody informací a svobody sdělovacích prostředků v členských státech EU a opatření, která Komise hodlá přijmout
O-0103/2010
5. července 2010
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, za skupinu ALDE
"Roubíkový zákon" v Itálii
O-0086/2010
9. června 2010
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, za skupinu ALDE
Nedávná prohlášení vedoucích osobností katolické církve k případům pedofilie
O-0058/10
6. května 2010
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládají Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki a Luigi de Magistris za skupinu ALDE Komisi
Google indictment in Italy
E-1622/10
5 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) and Baroness Sarah Ludford (ALDE) to the Commission
Google indictment in Italy
E-1621/10
5 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) and Baroness Sarah Ludford (ALDE) to the Council
Upholding multilingualism
E-0417/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
French draft law on 'Greater Paris'
E-6628/09
17 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Nathalie Griesbeck (ALDE) and Marielle De Sarnez (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právní upozornění