Parlamentní otázky
111 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Griesbeck Nathalie"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Situace migrantů v Řecku
O-000330/2011
15. prosince 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, za skupinu ALDE
Situace migrantů v Řecku
O-000329/2011
15. prosince 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, za skupinu ALDE
Ethnic violence in Kosovo and asylum applications
E-011476/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Multilingualism and the Commission's Internet sites
E-011475/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Přístup ke zdravotní péči pro nelegální migranty
O-000301/2011
15. listopadu 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, za skupinu ALDE
Diskriminace a pronásledování Romů v členských státech EU a rámcová strategie, hlavní směry a opatření EU
O-000275/2011
18. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, za skupinu ALDE
Diskriminace a pronásledování Romů v členských státech EU a rámcová strategie, hlavní směry a opatření EU
O-000274/2011
18. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, za skupinu ALDE
Práva dětí v Evropské unii
O-000273/2011
18. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, za skupinu ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právní upozornění