Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
111 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Griesbeck Nathalie"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brug af mobiltelefoner under flyvning
O-000025/2013
6. marts 2013
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen
Forfatningsreform i Ungarn
O-000024/2013
6. marts 2013
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, for ALDE-Gruppen
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Conditions according to which the Commission holds multilingual consultations
E-001654/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Styrkelse af kampen mod racisme, xenofobi, antisemitisme, islamofobi, homofobi og sinti-fjendtlighed i EU
O-000009/2013
6. februar 2013
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, for ALDE-Gruppen
Styrkelse af kampen mod racisme, xenofobi, antisemitisme, islamofobi, homofobi og sinti-fjendtlighed i EU
O-000008/2013
6. februar 2013
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, for ALDE-Gruppen
Refusal to terminate a pregnancy
E-010748/2012
27 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien
O-000172/2012
18. oktober 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, for ALDE-Gruppen
EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien
O-000171/2012
18. oktober 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, for ALDE-Gruppen
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisk meddelelse