Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
111 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situationen for indvandrere i Grækenland
O-000087/12
29. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
af Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck og Frédérique Riesfor ALDE-Gruppen
Visumlempelse for studerende fra de sydlige Middelhavslande
O-000063/2012
8. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen
Kriminaliseringen af hjemløse i Ungarn
O-000061/2012
8. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen
Kriminaliseringen af hjemløse i Ungarn
O-000060/2012
8. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen
Situationen med det græske asylsystem
E-002622/2012
7. marts 2012
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Udbrud af sygdom forårsaget af Schmallenbergvirus
O-000057/2012
7. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
George Lyon, Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen
Lempeligere udstedelse af visum til studerende fra Unionens nabolande mod syd
O-000049/2012
5. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, for Verts/ALE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, for S&D-Gruppen
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen
Carlos Coelho, for PPE-Gruppen
Lempeligere udstedelse af visum til studerende fra Unionens nabolande mod syd
O-000048/2012
5. marts 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, for Verts/ALE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, for S&D-Gruppen
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen
Carlos Coelho, for PPE-Gruppen
EU's tiltrædelse af EMRK og reformen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
O-000037/12
15. februar 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
af Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki og Kristiina Ojulandfor ALDE-Gruppen
EU's tiltrædelse af EMRK og reformen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
O-000036/12
15. februar 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
af Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki og Kristiina Ojulandfor ALDE-Gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisk meddelelse