Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
111 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Griesbeck Nathalie"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Børns rettigheder i EU
O-000272/2011
18. oktober 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, for ALDE-Gruppen
Detention conditions in the EU
O-000253/2011
13 October 2011
html
Question for oral answer
to the Commission
Rule 115
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, on behalf of the ALDE Group
Detention conditions in the EU
O-000252/2011
13 October 2011
html
Question for oral answer
to the Council
Rule 115
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, on behalf of the ALDE Group
New Romanian Civil Code and free movement of LGBT persons
O-000247/2011
13 October 2011
html
Question for oral answer
to the Commission
Rule 115
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, on behalf of the ALDE Group
New Romanian Civil Code and free movement of LGBT persons
O-000246/2011
13 October 2011
html
Question for oral answer
to the Council
Rule 115
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, on behalf of the ALDE Group
Etablering af et fælles EU-genbosættelsesprogram
O-000238/2011
6. oktober 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Rui Tavares, for Verts/ALE-Gruppen
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen
Antonio Masip Hidalgo, for S&D-Gruppen
Georgios Papanikolaou, for PPE-Gruppen
Kyriacos Triantaphyllides, for GUE/NGL-Gruppen
EU-støtte til flygtninge i Tunesien
O-000206/2011
19. september 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen
Sikkerhedsscannere
O-000200/2011
15. september 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, for ALDE-Gruppen
Overensstemmelse mellem fransk lov nr. 2011-672 af 16. juni 2011 om indvandring, integration og statsborgerskab og fællesskabsretten
E-008463/2011
14. september 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden
O-000194/2011
7. september 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, for ALDE-Gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisk meddelelse