Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
111 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden
O-000193/2011
7. september 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, for ALDE-Gruppen
Direktiv om lagring af data
O-000192/2011
7. september 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, for ALDE-Gruppen
61 bådflygtninges død i Middelhavet i marts 2011
E-007026/2011
8. juli 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
61 bådflygtninges død i Middelhavet i marts 2011
E-007025/2011
8. juli 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU-støtte til flygtninge og til den demokratiske overgangsproces i Tunesien
E-006908/2011
5. juli 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Forenelighed mellem den franske lov om Stor-Paris og fortolkning af forordning (EF) nr. 1370/2007
E-006666/2011
28. juni 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
EU-støtte til flygtninge og til den demokratiske overgangsproces i Tunesien
O-000167/2011
24. juni 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, for ALDE-Gruppen
Den europæiske arrestordre, Jugendamt og europæiske forældre
E-006421/2011
21. juni 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Den europæiske arrestordre
O-000120/2011
12. maj 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, for ALDE-Gruppen
Den europæiske arrestordre
O-000119/2011
12. maj 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, for ALDE-Gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisk meddelelse