Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Απέλαση αφγανών αιτούντων άσυλο
O-0130/09
11 Νοεμβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού υποβολή: Marielle De Sarnez, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου