Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Griesbeck Nathalie" kohta leiti 111 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Sisserändajate olukord Kreekas
O-000330/2011
15. detsember 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, fraktsiooni ALDE nimel
Sisserändajate olukord Kreekas
O-000329/2011
15. detsember 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, fraktsiooni ALDE nimel
Ethnic violence in Kosovo and asylum applications
E-011476/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Multilingualism and the Commission's Internet sites
E-011475/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Ebaseaduslike sisserändajate juurdepääs tervishoiule
O-000301/2011
15. november 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, fraktsiooni ALDE nimel
Romade diskrimineerimine ja tagakiusamine ELi liikmesriikides ning ELi raamstrateegia, suunised ja meetmed
O-000275/2011
18. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, fraktsiooni ALDE nimel
Romade diskrimineerimine ja tagakiusamine ELi liikmesriikides ning ELi raamstrateegia, suunised ja meetmed
O-000274/2011
18. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, fraktsiooni ALDE nimel
Lapse õigused Euroopa Liidus
O-000273/2011
18. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, fraktsiooni ALDE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave