Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Suur-Pariisia koskeva Ranskan laki sekä rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun asetuksen (EY) N:o 1370/2007 5 artiklan 2 kohdan sekä 8 artiklan 2 ja 3 kohdan tulkinta
E-8155/2010
30. syyskuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Yhteisön takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa
O-0116/2010
30. elokuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, ALDE-ryhmän puolesta
EU:n rahat afgaanikapinalle
E-6051/2010
26. heinäkuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 117 artikla
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Tiedonvälityksen vapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvat kasvavat uhat jäsenvaltioissa ja komission suunnittelemat toimet
O-0103/2010
5. heinäkuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE-ryhmän puolesta
Italian vaientamislaki
O-0086/2010
9. kesäkuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE-ryhmän puolesta
Katolisen kirkon johtajien viimeaikaiset lausunnot pedofiliasta
O-0058/10
6. toukokuuta 2010
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki ja Luigi de Magistris, ALDE-ryhmän puolesta komissiolle
Googlen asettaminen syytteeseen Italiassa
E-1622/10
5. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) ja Baroness Sarah Ludford (ALDE) komissiolle
Googlen asettaminen syytteeseen Italiassa
E-1621/10
5. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) ja Baroness Sarah Ludford (ALDE) neuvostolle
Monikielisyyden turvaaminen
E-0417/10
26. tammikuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Nathalie Griesbeck (ALDE) komissiolle
Suur-Pariisia koskeva lakiesitys
E-6628/09
17. joulukuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Nathalie Griesbeck (ALDE) ja Marielle De Sarnez (ALDE) komissiolle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus