Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yhdysvaltain antamat Wikileaksia koskevat haasteet ja EU:n tietosuojasäännökset
O-000003/2011
11. tammikuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa
O-0193/2010
24. marraskuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Frances Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino
Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa
O-0192/2010
24. marraskuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Frances Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino
Libyan kanssa tehtävää sopimusta koskeva tietopyyntö
E-010029/2010
18. marraskuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Renate Weber (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Louis Michel (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Yhteisön rahoitus rajatylittävälle EURES-verkostolle
E-9214/2010
27. lokakuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia koskevien tietojen välittäminen
O-0170/2010
20. lokakuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, ALDE-ryhmän puolesta
Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia koskevien tietojen välittäminen
O-0169/2010
20. lokakuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, ALDE-ryhmän puolesta
Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä Ranskassa ja EU:ssa
O-0154/2010
12. lokakuuta 2010
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Perhe-etuudet ja rajatyöntekijät Ranskassa
E-8531/2010
8. lokakuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Perhe-etuuksien poistaminen Luxemburgin rajatyöntekijöiltä
E-8530/2010
8. lokakuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus