Parlamenti kérdések
111 találat a következőre: "7. ciklus, Griesbeck Nathalie"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mobiltelefonok légi járműveken történő használata
O-000025/2013
2013. március 6.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
A magyar Alaptörvény reformja
O-000024/2013
2013. március 6.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Conditions according to which the Commission holds multilingual consultations
E-001654/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, az iszlámellenesség, a homofóbia és a cigányellenesség elleni küzdelem erősítése az EU-ban
O-000009/2013
2013. február 6.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, a homofóbia és a cigányellenesség elleni küzdelem erősítése
O-000008/2013
2013. február 6.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Refusal to terminate a pregnancy
E-010748/2012
27 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
Uniós felkészülés a Szíriából érkező menedékkérők esetleges tömeges beáramlására
O-000172/2012
2012. október 18.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Uniós felkészülés a Szíriából érkező menedékkérők esetleges tömeges beáramlására
O-000171/2012
2012. október 18.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jogi nyilatkozat