Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "111" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Griesbeck Nathalie"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Šengenas ir neteisėta kontrolė kertant vidaus sienas
O-000133/2012
2012 m. birželio 26 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu
Šengenas ir neteisėta kontrolė kertant vidaus sienas
O-000132/2012
2012 m. birželio 26 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu
Duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra
O-000124/2012
2012 m. birželio 12 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
ŽIV užsikrėtusių moterų suėmimai, priverstiniai ŽIV tyrimai ir asmeninių bei ypatingų duomenų apsauga Graikijoje ir ES
E-004637/12
2012 m. gegužės 7 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. parengė Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) ir Nathalie Griesbeck (ALDE) Komisijai
Tolimesni su EP LIBE delegacijos vizitu į Siciliją susiję veiksmai ir pastarojo meto mirčių atvejai Viduržemio jūros regione
O-000094/12
2012 m. balandžio 2 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
pateikė Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo ir Nathalie GriesbeckALDE frakcijos vardu
Tolimesni su LIBE delegacijos vizitu į Siciliją susiję veiksmai ir pastarojo meto mirčių atvejai Viduržemio jūros regione
O-000093/12
2012 m. balandžio 2 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
pateikė Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo ir Nathalie GriesbeckALDE frakcijos vardu
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teisinis pranešimas