Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "111" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Griesbeck Nathalie"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Migrantų padėtis Graikijoje
O-000087/12
2012 m. kovo 29 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
pateikė Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck ir Frédérique RiesALDE frakcijos vardu
Visų išdavimo studentams iš Viduržemio jūros pietų regiono šalių tvarkos supaprastinimas
O-000063/2012
2012 m. kovo 8 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu
Benamių asmenų kriminalizavimas Vengrijoje
O-000061/2012
2012 m. kovo 8 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE frakcijos vardu
Benamių asmenų kriminalizavimas Vengrijoje
O-000060/2012
2012 m. kovo 8 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE frakcijos vardu
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Šmalenbergo viruso protrūkis
O-000057/2012
2012 m. kovo 7 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
George Lyon, Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu
Palengvintas vizų išdavimas studentams, kilusiems iš pietinių Europos Sąjungos kaimyninių šalių
O-000049/2012
2012 m. kovo 5 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, S&D frakcijos vardu
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE frakcijos vardu
Carlos Coelho, PPE frakcijos vardu
Palengvintas vizų išdavimas studentams iš Europos Sąjungos pietų kaimynystės šalių
O-000048/2012
2012 m. kovo 5 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, S&D frakcijos vardu
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE frakcijos vardu
Carlos Coelho, PPE frakcijos vardu
ES prisijungimas prie EŽTK ir EŽTT reforma
O-000037/12
2012 m. vasario 15 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
pateikė Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki ir Kristiina OjulandALDE frakcijos vardu
ES prisijungimas prie EŽTK ir EŽTT reforma
O-000036/12
2012 m. vasario 15 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
pateikė Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki ir Kristiina OjulandALDE frakcijos vardu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teisinis pranešimas