Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "111" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Griesbeck Nathalie"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas
O-000193/2011
2011 m. rugsėjo 7 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, ALDE frakcijos vardu
Duomenų saugojimo direktyva
O-000192/2011
2011 m. rugsėjo 7 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, ALDE frakcijos vardu
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
ES pagalba pabėgėliams ir Tunisui vykdant perėjimo prie demokratijos procesą
O-000167/2011
2011 m. birželio 24 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, ALDE frakcijos vardu
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Europos arešto orderis
O-000120/2011
2011 m. gegužės 12 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, ALDE frakcijos vardu
Europos arešto orderis
O-000119/2011
2011 m. gegužės 12 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, ALDE frakcijos vardu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teisinis pranešimas