Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 111 ar "7. parlamentārais sasaukums, Griesbeck Nathalie"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Migrantu stāvoklis Grieķijā
O-000330/2011
2011. gada 15. decembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, ALDE grupas vārdā
Migrantu stāvoklis Grieķijā
O-000329/2011
2011. gada 15. decembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, ALDE grupas vārdā
Ethnic violence in Kosovo and asylum applications
E-011476/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Multilingualism and the Commission's Internet sites
E-011475/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Nelegālo migrantu piekļuve veselības aprūpei
O-000301/2011
2011. gada 15. novembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, ALDE grupas vārdā
Romu diskriminācija un vajāšana ES dalībvalstīs un ES pamatstratēģija, pamatnostādnes un rīcība
O-000275/2011
2011. gada 18. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, ALDE grupas vārdā
Romu diskriminācija un vajāšana ES dalībvalstīs un ES pamatstratēģija, pamatnostādnes un rīcība
O-000274/2011
2011. gada 18. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, ALDE grupas vārdā
Bērnu tiesības ES
O-000273/2011
2011. gada 18. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums