Mistoqsijiet parlamentari
111 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Griesbeck Nathalie"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Id-deċiżjoni tal-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti dwar it-tneħħija tas-sospensjoni ta' proċessi quddiem "kummissjonijiet militari" fil-Bajja ta' Guantanamo
O-000055/2011
10 ta' Marzu 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, f'isem il-Grupp ALDE
It-twaqqif ta' programm konġunt tal-UE għar-risistemazzjoni tar-rifuġjati
O-000045/2011
1 ta' Marzu 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE
Pilot licences
E-001737/2011
16 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Pubblikazzjoni tad-djarju uffiċjali tal-Unjoni Ewropea maħsuba għaż-żgħażagħ - vjolazzjoni tal-prinċipju tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon
O-000033/2011
8 ta' Frar 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Lara Comi, Francesco Enrico Speroni, Licia Ronzulli, Barbara Matera, Giovanni Collino, Paolo Bartolozzi, Crescenzio Rivellini, Antonio Cancian, Carlo Fidanza, Alfredo Pallone, Vito Bonsignore, Salvatore Tatarella, Potito Salatto, Marco Scurria, Tiziano Motti, Aldo Patriciello, Herbert Dorfmann, Magdi Cristiano Allam, Iva Zanicchi, Clemente Mastella, Gabriele Albertini, Giovanni La Via, Cristiana Muscardini, Salvatore Iacolino, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Frances Silvestris, Amalia Sartori, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Silvia Costa, Debora Serracchiani, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà, Mario Borghezio, Konstantinos Poupakis, Filip Kaczmarek, Georgios Papanikolaou, Anne Delvaux, Rareş-Lucian Niculescu, Sari Essayah, Veronica Lope Fontagné, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Frank Engel, Santiago Fisas Ayxela, Jim Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, Esther Herranz García, Jean-Pierre Audy, Roger Helmer, Richard Ashworth, Slavi Binev, Philip Claeys, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Philippe Juvin, Piotr Borys, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Jiří Maštálka
Il-ksur tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem mill-Greċja u l-Belġju
O-000023/2011
3 ta' Frar 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, f'isem il-Grupp ALDE
Il-ksur tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem mill-Greċja u l-Belġju
O-000022/2011
3 ta' Frar 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, f'isem il-Grupp ALDE
Publication of the official EU diary for young people: violation of the principle of freedom of thought, opinion and religion
E-000994/2011
31 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Carlo Casini (PPE), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD), Lara Comi (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni Collino (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Potito Salatto (PPE), Sergio Berlato (PPE), Marco Scurria (PPE), Tiziano Motti (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Giovanni La Via (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Amalia Sartori (PPE), Francesco De Angelis (S&D), Guido Milana (S&D), Gianluca Susta (S&D), Silvia Costa (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Mario Pirillo (S&D), Patrizia Toia (S&D), Lorenzo Fontana (EFD), Mara Bizzotto (EFD), Fiorello Provera (EFD), Giancarlo Scottà (EFD), Mario Borghezio (EFD), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Manfred Weber (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Anne Delvaux (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), Sari Essayah (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), Frank Engel (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Jim Higgins (PPE), Constance Le Grip (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Bernd Posselt (PPE), Esther Herranz García (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Roger Helmer (ECR), Richard Ashworth (ECR), Alan
A single label for sustainable fisheries in Europe
E-000853/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Robert Rochefort (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Recognition of architects' professional qualifications
E-000852/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Robert Rochefort (ALDE)
It-taħrikiet min-naħa tal-Istati Uniti tal-Amerika fir-rigward ta' Wikileaks u r-regoli tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni Ewropea
O-000004/2011
11 ta' Jannar 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali