Parlementaire vragen
111 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Griesbeck Nathalie"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gebruik van mobiele telefoons tijdens vluchten
O-000025/2013
6 maart 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie
De hervorming van de grondwet in Hongarije
O-000024/2013
6 maart 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Voorwaarden waaronder de Commissie raadpleging uitvoert in meerdere talen
E-001654/2013
18 februari 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Versterking van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie, homofobie en zigeunerhaat in de EU
O-000009/2013
6 februari 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Versterking van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie, homofobie en zigeunerhaat in de EU
O-000008/2013
6 februari 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Weigering om zwangerschap te beëindigen
E-010748/2012
27 november 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
Voorbereiding van de EU op een mogelijke instroom van asielzoekers uit Syrië
O-000172/2012
18 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie
Voorbereiding van de EU op een mogelijke instroom van asielzoekers uit Syrië
O-000171/2012
18 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling