Parlementaire vragen
111 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
De Franse wet betreffende Grand Paris en de interpretatie van artikel 5, lid 2 en artikel 8, leden 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg
E-8155/2010
30 september 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Communautaire overnameovereenkomsten met derde landen
O-0116/2010
30 augustus 2010
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie
EU-geld naar Afghaanse opstandelingen
E-6051/2010
26 juli 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 117 van het Reglement
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Toenemende bedreiging van de informatie- en mediavrijheid in EU-lidstaten en geplande maatregelen van de Commissie
O-0103/2010
5 juli 2010
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie
Knevelwet in Italië
O-0086/2010
9 juni 2010
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie
Recente verklaringen van katholieke leiders over pedofilie
O-0058/10
6 mei 2010
html
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement van Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki en Luigi de Magistris, namens de ALDE-Fractie aan de Commissie
Aanklacht tegen Google in Italië
E-1622/10
5 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) en Baroness Sarah Ludford (ALDE) aan de Commissie
Aanklacht tegen Google in Italië
E-1621/10
5 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) en Baroness Sarah Ludford (ALDE) aan de Raad
Bescherming van de meertaligheid
E-0417/10
26 januari 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Nathalie Griesbeck (ALDE) aan de Commissie
Frans wetsontwerp met betrekking tot Grand Paris
E-6628/09
17 december 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Nathalie Griesbeck (ALDE) en Marielle De Sarnez (ALDE) aan de Commissie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling