Parlementaire vragen
111 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
De situatie van migranten in Griekenland
O-000087/12
29 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
van Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck en Frédérique Riesnamens de ALDE-Fractie
Versoepeling van de afgifte van visa voor studenten uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied
O-000063/2012
8 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie
De strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije
O-000061/2012
8 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie
De strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije
O-000060/2012
8 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie
De situatie van het Griekse asielsysteem
E-002622/2012
7 maart 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Uitbraak ziekte van Schmallenberg
O-000057/2012
7 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
George Lyon, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie
Versoepeling visumregelingen voor studenten uit de zuidelijke buurlanden van de Unie
O-000049/2012
5 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie
Versoepeling van de afgifte van visa aan studenten uit de zuidelijke buurlanden van de Unie
O-000048/2012
5 maart 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie
Toetreding van de EU tot het EVRM en de hervorming van het EHRM
O-000037/12
15 februari 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
van Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki en Kristiina Ojulandnamens de ALDE-Fractie
Toetreding van de EU tot het EVRM en de hervorming van het EHRM
O-000036/12
15 februari 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
van Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki en Kristiina Ojulandnamens de ALDE-Fractie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling