Parlementaire vragen
111 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Griesbeck Nathalie"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asielverzoeken in Canada door Hongaren
E-001676/12
10 februari 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord van Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) en Cecilia Wikström (ALDE) aan de Commissie
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
De situatie van migranten in Griekenland
O-000330/2011
15 december 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie
De situatie van migranten in Griekenland
O-000329/2011
15 december 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie
Etnisch geweld in Kosovo en asielaanvragen
E-011476/2011
28 november 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Meertaligheid en websites van de Europese Commissie
E-011475/2011
28 november 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Toegang tot gezondheidszorg voor illegale migranten
O-000301/2011
15 november 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie
Discriminatie en vervolging van Roma in EU-lidstaten - EU-kaderstrategie, richtsnoeren en maatregelen
O-000275/2011
18 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie
Discriminatie en vervolging van Roma in EU-lidstaten - EU-kaderstrategie, richtsnoeren en maatregelen
O-000274/2011
18 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie
Rechten van kinderen in de EU
O-000273/2011
18 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling