Parlementaire vragen
111 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rechten van kinderen in de EU
O-000272/2011
18 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie
Detentieomstandigheden in de EU
O-000253/2011
13 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Detentieomstandigheden in de EU
O-000252/2011
13 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Nieuw Roemeens burgerlijk wetboek en vrij verkeer van LGTB
O-000247/2011
13 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie
Nieuw Roemeens burgerlijk wetboek en vrij verkeer van LGTB
O-000246/2011
13 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie
Vaststelling van een gemeenschappelijk EU-programma voor hervestiging
O-000238/2011
6 oktober 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie
Antonio Masip Hidalgo, namens de S&D-Fractie
Georgios Papanikolaou, namens de PPE-Fractie
Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie
EU-steun aan vluchtelingen in Tunesië
O-000206/2011
19 september 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie
Veiligheidsscanners
O-000200/2011
15 september 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie
Conformiteit met het communautaire recht van de Franse wet nr. 2011-672 van 16 juni 2011 inzake immigratie, integratie en nationaliteit
E-008463/2011
14 september 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Het opheffen van de kloof die er gaapt tussen de anti-corruptiewetgeving en de werkelijkheid
O-000194/2011
7 september 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling