Parlementaire vragen
111 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Het overbruggen van de kloof die er gaapt tussen de anti-corruptiewetgeving en de realiteit
O-000193/2011
7 september 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie
Richtlijn inzake de bewaring van gegevens
O-000192/2011
7 september 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie
De dood van 61 bootvluchtelingen in het Middellandse-Zeegebied in maart 2011
E-007026/2011
8 juli 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
De dood van 61 bootvluchtelingen in de Middellandse Zee in maart 2011
E-007025/2011
8 juli 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 117 van het Reglement
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU-steun aan vluchtelingen en aan het democratische overgangsproces in Tunesië
E-006908/2011
5 juli 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Verenigbaarheid van de Franse wet betreffende Grand Paris en de interpretatie van Verordening (EG) nr. 1370/2007
E-006666/2011
28 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
EU-steun voor vluchtelingen en het democratische overgangsproces in Tunesië
O-000167/2011
24 juni 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, namens de ALDE-Fractie
Het Europees aanhoudingsbevel, het Jugendamt en Europese ouders
E-006421/2011
21 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Europees arrestatiebevel
O-000120/2011
12 mei 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie
Europees arrestatiebevel
O-000119/2011
12 mei 2011
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling