Interpelacje
Znaleziono 111 wynik(-i) dla "7 kadencja, Griesbeck Nathalie"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
French law on Greater Paris and interpretation of Articles 5(2) and 8(2) and (3) of Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by road
E-8155/2010
30 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Wspólnotowe umowy o readmisji zawierane z państwami trzecimi
O-0116/2010
30 sierpnia 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, w imieniu grupy ALDE
EU money to Afghan insurgency
E-6051/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Rosnące zagrożenia dla wolności informacji i wolności mediów w państwach członkowskich UE oraz działania zaplanowane przez Komisję
O-0103/2010
5 lipca 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
"Ustawa kagańcowa" we Włoszech
O-0086/2010
9 czerwca 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
Niedawne wypowiedzi przywódców Kościoła katolickiego w sprawie pedofilii
O-0058/10
6 maja 2010
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki oraz Luigi de Magistris w imieniu grupy politycznej ALDE do Komisji
Google indictment in Italy
E-1622/10
5 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) and Baroness Sarah Ludford (ALDE) to the Commission
Google indictment in Italy
E-1621/10
5 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) and Baroness Sarah Ludford (ALDE) to the Council
Upholding multilingualism
E-0417/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
French draft law on 'Greater Paris'
E-6628/09
17 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Nathalie Griesbeck (ALDE) and Marielle De Sarnez (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna