Interpelacje
Znaleziono 111 wynik(-i) dla "7 kadencja, Griesbeck Nathalie"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Sytuacja imigrantów w Grecji
O-000330/2011
15 grudnia 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, w imieniu grupy ALDE
Sytuacja emigrantów w Grecji
O-000329/2011
15 grudnia 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, w imieniu grupy ALDE
Ethnic violence in Kosovo and asylum applications
E-011476/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Multilingualism and the Commission's Internet sites
E-011475/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Dostęp migrantów o nieuregulowanym statusie do opieki zdrowotnej
O-000301/2011
15 listopada 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, w imieniu grupy ALDE
Dyskryminacja i prześladowanie Romów w państwach członkowskich UE oraz strategia ramowa, wytyczne i działania UE
O-000275/2011
18 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE
Dyskryminacja i prześladowanie Romów w państwach członkowskich UE oraz strategia ramowa, wytyczne i działania UE
O-000274/2011
18 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE
Prawa dziecka w Unii Europejskiej
O-000273/2011
18 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna