Parlamentné otázky
Výsledky: 111 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Griesbeck Nathalie"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Schengen - nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach
O-000133/2012
26. júna 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Schengen - nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach
O-000132/2012
26. júna 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Revízia súčasného rámca uchovávania údajov
O-000124/2012
12. júna 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Arrests of HIV-positive women, compulsory HIV testing and protection of personal and sensitive data in Greece and in the EU
E-004637/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
Opatrenia v nadväznosti na návštevu delegácie EP LIBE na Sicílii a nedávne úmrtia v Stredozemí
O-000094/12
2. apríla 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
predkladajú: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo a Nathalie Griesbeckv mene skupiny ALDE
Opatrenia v nadväznosti na návštevu delegácie LIBE na Sicílii a nedávne úmrtia v Stredozemí
O-000093/12
2. apríla 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
predkladajú: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo a Nathalie Griesbeckv mene skupiny ALDE
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie