Parlamentné otázky
Výsledky: 111 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Griesbeck Nathalie"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situácia migrantov v Grécku
O-000087/12
29. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
predkladajú: Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck a Frédérique Riesv mene skupiny ALDE
Zjednodušenie vízového režimu pre študentov z južného Stredozemia
O-000063/2012
8. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Kriminalizácia bezdomovcov v Maďarsku
O-000061/2012
8. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE
Kriminalizácia bezdomovcov v Maďarsku
O-000060/2012
8. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Prepuknutie epidémie schmallenberského vírusu
O-000057/2012
7. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
George Lyon, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Zjednodušenie udeľovania víz študentom z krajín v južnom susedstve Únie
O-000049/2012
5. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE
Carlos Coelho, v mene skupiny PPE
Zjednodušenie udeľovania víz študentom z krajín v južnom susedstve Únie
O-000048/2012
5. marca 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE
Carlos Coelho, v mene skupiny PPE
Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru u ľudských právach a reforma Európskeho súdu pre ľudské práva
O-000037/12
15. februára 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
predkladajú: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki a Kristiina Ojulandv mene skupiny ALDE
Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru u ľudských právach a reforma Európskeho súdu pre ľudské práva
O-000036/12
15. februára 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
predkladajú: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki a Kristiina Ojulandv mene skupiny ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie