Parlamentné otázky
Výsledky: 111 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Griesbeck Nathalie"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Situácia migrantov v Grécku
O-000330/2011
15. decembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, v mene skupiny ALDE
Situácia migrantov v Grécku
O-000329/2011
15. decembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, v mene skupiny ALDE
Ethnic violence in Kosovo and asylum applications
E-011476/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Multilingualism and the Commission's Internet sites
E-011475/2011
28 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Prístup nelegálnych migrantov k zdravotnej starostlivosti
O-000301/2011
15. novembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, v mene skupiny ALDE
Diskriminácia a prenasledovanie Rómov v členských štátoch EÚ a rámcová stratégia, usmernenia a opatrenia EÚ
O-000275/2011
18. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, v mene skupiny ALDE
Diskriminácia a prenasledovanie Rómov v členských štátoch EÚ a rámcová stratégia, usmernenia a opatrenia EÚ
O-000274/2011
18. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, v mene skupiny ALDE
Práva dieťaťa v EÚ
O-000273/2011
18. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, v mene skupiny ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie