Parlamentné otázky
Výsledky: 111 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Griesbeck Nathalie"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Práva dieťaťa v EÚ
O-000272/2011
18. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, v mene skupiny ALDE
Podmienky zadržiavania v EÚ
O-000253/2011
13. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE
Podmienky zadržiavania v EÚ
O-000252/2011
13. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE
Nový rumunský občiansky zákonník a voľný pohyb LGBT
O-000247/2011
13. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, v mene skupiny ALDE
Nový rumunský občiansky zákonník a voľný pohyb LGBT
O-000246/2011
13. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, v mene skupiny ALDE
Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie
O-000238/2011
6. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Rui Tavares, v mene skupiny Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Antonio Masip Hidalgo, v mene skupiny S&D
Georgios Papanikolaou, v mene skupiny PPE
Kyriacos Triantaphyllides, v mene skupiny GUE/NGL
Podpora EÚ pre utečencov v Tunisku
O-000206/2011
19. septembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE
Bezpečnostné skenery
O-000200/2011
15. septembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou
O-000194/2011
7. septembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, v mene skupiny ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie