Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 111 za besede: "7. mandat, Griesbeck Nathalie"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Položaj migrantov v Grčiji
O-000087/12
29. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
predložila Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck in Frédérique Riesv imenu skupine ALDE
Poenostavitev vizumskih postopkov za študente iz južnega Sredozemlja
O-000063/2012
8. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE
Kriminalizacija brezdomcev na Madžarskem
O-000061/2012
8. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE
Kriminalizacija brezdomcev na Madžarskem
O-000060/2012
8. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Izbruh virusa Schmallenberg
O-000057/2012
7. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
George Lyon, Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE
Poenostavitev izdajanja vizumov za študente iz držav južnega sosedstva Unije
O-000049/2012
5. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, v imenu skupine S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE
Carlos Coelho, v imenu skupine PPE
Poenostavitev izdajanja vizumov za študente iz držav južnega sosedstva Unije
O-000048/2012
5. marca 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, v imenu skupine S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE
Carlos Coelho, v imenu skupine PPE
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in reforma Evropskega sodišča za človekove pravice
O-000037/12
15. februarja 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
predložila Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki in Kristiina Ojulandv imenu skupine ALDE
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in reforma Evropskega sodišča za človekove pravice
O-000036/12
15. februarja 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
predložila Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki in Kristiina Ojulandv imenu skupine ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravno obvestilo