Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 111 za besede: "7. mandat, Griesbeck Nathalie"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sklep vlade ZDA o odpravi preklica sojenj na vojaških sodiščih v zalivu Guantanamo
O-000055/2011
10. marca 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, v imenu skupine ALDE
Vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev beguncev
O-000045/2011
1. marca 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE
Pilot licences
E-001737/2011
16 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Objava javnega Evropskega rokovnika za mlade - kršitev načela svobode misli, vesti in vere
O-000033/2011
8. februarja 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Lara Comi, Francesco Enrico Speroni, Licia Ronzulli, Barbara Matera, Giovanni Collino, Paolo Bartolozzi, Crescenzio Rivellini, Antonio Cancian, Carlo Fidanza, Alfredo Pallone, Vito Bonsignore, Salvatore Tatarella, Potito Salatto, Marco Scurria, Tiziano Motti, Aldo Patriciello, Herbert Dorfmann, Magdi Cristiano Allam, Iva Zanicchi, Clemente Mastella, Gabriele Albertini, Giovanni La Via, Cristiana Muscardini, Salvatore Iacolino, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Frances Silvestris, Amalia Sartori, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Silvia Costa, Debora Serracchiani, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà, Mario Borghezio, Konstantinos Poupakis, Filip Kaczmarek, Georgios Papanikolaou, Anne Delvaux, Rareş-Lucian Niculescu, Sari Essayah, Veronica Lope Fontagné, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Frank Engel, Santiago Fisas Ayxela, Jim Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, Esther Herranz García, Jean-Pierre Audy, Roger Helmer, Richard Ashworth, Slavi Binev, Philip Claeys, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Philippe Juvin, Piotr Borys, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Jiří Maštálka
Kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah v Grčiji in Belgiji
O-000023/2011
3. februarja 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, v imenu skupine ALDE
Kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah v Grčiji in Belgiji
O-000022/2011
3. februarja 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, v imenu skupine ALDE
Objava uradnega dnevnika EU za mlade: kršitev načela svobode misli, izražanja mnenja in vere
E-000994/2011
31. januarja 2011
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Carlo Casini (PPE), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD), Lara Comi (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni Collino (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Potito Salatto (PPE), Sergio Berlato (PPE), Marco Scurria (PPE), Tiziano Motti (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Giovanni La Via (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Amalia Sartori (PPE), Francesco De Angelis (S&D), Guido Milana (S&D), Gianluca Susta (S&D), Silvia Costa (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Mario Pirillo (S&D), Patrizia Toia (S&D), Lorenzo Fontana (EFD), Mara Bizzotto (EFD), Fiorello Provera (EFD), Giancarlo Scottà (EFD), Mario Borghezio (EFD), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Manfred Weber (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Anne Delvaux (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), Sari Essayah (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), Frank Engel (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Jim Higgins (PPE), Constance Le Grip (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Bernd Posselt (PPE), Esther Herranz García (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Roger Helmer (ECR), Richard Ashworth (ECR), Alan
A single label for sustainable fisheries in Europe
E-000853/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Robert Rochefort (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Recognition of architects' professional qualifications
E-000852/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Robert Rochefort (ALDE)
Sodni pozivi Združenih držav v zvezi s spletno stranjo Wikileaks in določbe EU o varstvu podatkov
O-000004/2011
11. januarja 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, v imenu skupine ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravno obvestilo