Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Den franska lagen om Stor-Paris och tolkningen av artiklarna 5.2, 8.2 och 8.3 i förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg
E-8155/2010
30 september 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Återtagandeavtal med tredjeländer
O-0116/2010
30 augusti 2010
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, för ALDE-gruppen
EU-medel till uppror i Afghanistan
E-6051/2010
26 juli 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till rådet
Artikel 117 i arbetsordningen
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Det växande hotet mot informations- och mediefriheten i EU:s medlemsstater - kommissionens planerade åtgärder
O-0103/2010
5 juli 2010
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, för ALDE-gruppen
"Munkavlelag" i Italien
O-0086/2010
9 juni 2010
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, för ALDE-gruppen
Den senaste tidens uttalanden av katolska ledare om pedofili
O-0058/10
6 maj 2010
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki och Luigi de Magistris för ALDE-gruppen till kommissionen
Åtal mot Google i Italien
E-1622/10
5 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) och Baroness Sarah Ludford (ALDE) till kommissionen
Åtal mot Google i Italien
E-1621/10
5 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) och Baroness Sarah Ludford (ALDE) till rådet
Skydd av den språkliga mångfalden
E-0417/10
26 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Nathalie Griesbeck (ALDE) till kommissionen
Franskt lagförslag om Storparis
E-6628/09
17 december 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Nathalie Griesbeck (ALDE) och Marielle De Sarnez (ALDE) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande