Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ungerska asylsökande i Kanada
E-001676/12
10 februari 2012
html
Frågor för skriftligt besvarande från Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) och Cecilia Wikström (ALDE) till kommissionen
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Situationen för migranter i Grekland
O-000330/2011
15 december 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, för ALDE-gruppen
Situationen för migranter i Grekland
O-000329/2011
15 december 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, för ALDE-gruppen
Våld mellan etniska grupper i Kosovo och asylansökningar
E-011476/2011
28 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Flerspråkighet på Europeiska kommissionens webbsidor
E-011475/2011
28 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Tillgång till hälsovård för irreguljära migranter
O-000301/2011
15 november 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, för ALDE-gruppen
Diskriminering och förföljelse av romer i EU:s medlemsstater, och EU:s ramstrategi, riktlinjer och åtgärder
O-000275/2011
18 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, för ALDE-gruppen
Diskriminering och förföljelse av romer i EU:s medlemsstater, och EU:s ramstrategi, riktlinjer och åtgärder
O-000274/2011
18 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, för ALDE-gruppen
Barns rättigheter i EU
O-000273/2011
18 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, för ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande