Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
63 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7
Σχέση μεταξύ κλοπών λεωφορείων στην Ιταλία και άνευ άδειας πρόσβασης στο ιταλικό μητρώο καταχώρησης
E-4182/09
21 Αυγούστου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Thomas Ulmer (PPE) προς την Επιτροπή
Κλοπές λεωφορείων στην Ιταλία
E-3971/09
23 Ιουλίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Thomas Ulmer (PPE) προς την Επιτροπή
Eνιαίος ευρωπαϊκός αριθμός εφημερίας
P-3711/09
15 Ιουλίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Thomas Ulmer (PPE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου