Парламентарни въпроси
54 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Paleckis Justas Vincas"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6
Ефективност на стопанската дейност в новите държави-членки
H-0216/10
28 април 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Май 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Justas Vincas Paleckis към Комисията
European Commission recommendation concerning the setting-up of a special body
P-1960/10
18 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Safe social networking principles
E-1359/10
26 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Електронно гласуване
H-0118/10
25 февруари 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Април 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Justas Vincas Paleckis към Комисията
European Commission food aid for the most deprived citizens of EU countries
P-0768/10
5 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Визов режим между Европейския съюз и Русия
H-0057/10/rev. 1
26 януари 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Март 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Justas Vincas Paleckis към Съвета
Foreign policy on energy
P-0152/10
14 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Council
Правно основание на връзките между ЕС и Беларус
H-0018/10
13 януари 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Февруари 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Justas Vincas Paleckis към Съвета
Решения за справяне с икономическата криза
H-0453/09
27 ноември 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Декември 2009 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Justas Vincas Paleckis към Съвета
Запазване на работните места в индустриалния сектор
H-0393/09
28 октомври 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Ноември 2009 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Justas Vincas Paleckis към Комисията
1 2 3 4 5 6
Правна информация