Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
54 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Paleckis Justas Vincas"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6
Climate-driven disasters and border management
E-006604/2012
2 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Regarding youth unemployment
E-003539/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Regarding workers providing cabotage services
E-003538/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
CO2 emissions
E-002152/2012
23 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Aviation security and passenger identification procedures
E-001984/2012
20 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς
P-010593/2011
9 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Περιορισμοί στον τομέα των μεταφορών
P-010055/2011
25 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Βάσεις δεδομένων της ΕΕ για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
P-008702/2011
22 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Περιορισμοί σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων
P-005667/2011
30 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις και στην ατομική πρωτοβουλία
H-000227/2011
20 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Ιουλίου 2011
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου