Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
54 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Paleckis Justas Vincas"  
1 2 3 4 5 6
Αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα νέα κράτη μέλη
H-0216/10
28 Απριλίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαΐου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς την Επιτροπή
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας
P-1960/10
18 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Justas Vincas Paleckis (S&D) προς την Επιτροπή
Αρχές ασφαλούς κοινωνικής δικτύωσης
E-1359/10
26 Φεβρουαρίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Justas Vincas Paleckis (S&D) προς την Επιτροπή
Ηλεκτρονική ψηφοφορία
H-0118/10
25 Φεβρουαρίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Απριλίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς την Επιτροπή
Επισιτιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ των πλέον απόρων πολιτών στις χώρες της ΕΕ
P-0768/10
5 Φεβρουαρίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Justas Vincas Paleckis (S&D) προς την Επιτροπή
Το καθεστώς των θεωρήσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας
H-0057/10/αναθ. 1
26 Ιανουαρίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς το Συμβούλιο
Εξωτερική πολιτική στον τομέα της ενέργειας
P-0152/10
14 Ιανουαρίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Justas Vincas Paleckis (S&D) προς το Συμβούλιο
Νομική βάση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας
H-0018/10
13 Ιανουαρίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς το Συμβούλιο
Λύσεις για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση
H-0453/09
27 Νοεμβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς το Συμβούλιο
Διατήρηση θέσεων εργασίας στη βιομηχανία
H-0393/09
28 Οκτωβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Νοεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου