Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
54 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Paleckis Justas Vincas"  
1 2 3 4 5 6
Κύρωση του Χάρτη Ενέργειας
H-0392/09
28 Οκτωβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Νοεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς το Συμβούλιο
Λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ
E-4440/09
8 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Justas Vincas Paleckis (S-D) προς το Συμβούλιο
Η περιβαλλοντική διάσταση των αγωγών φυσικού αερίου
H-0316/09
8 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς το Συμβούλιο
Εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών
H-0309/09
3 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου