Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Paleckis Justas Vincas" kohta leiti 54 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6
Konkurentsivõime tõstmine alternatiivsete energiaallikate kaudu
H-0527/2010
7. oktoober 2010
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2010 november osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Liiga tihe liiklus Läänemerel
H-0464/2010
7. september 2010
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2010 oktoober osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Väljakuulutatud tuumaenergeetikaprojektide areng
H-0441/2010
7. september 2010
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2010 september II osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Radioaktiivsete jäätmete käitlemist ja säilitamist käsitlev õigusakt
H-0356/2010
23. juuni 2010
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2010 september I osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Macro-financial assistance to Moldova
P-4089/2010
7 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Naftaplatvormide turvalisus
H-0305/2010
1. juuni 2010
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2010 juuli osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Patient safety in the European Union
E-3504/10
17 May 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Elektroonilised sigaretid
H-0253/10
6. mai 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - juuni 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis Euroopa Komisjonile
ELi eesmärgid
H-0252/10
6. mai 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - juuni 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis nõukogule
Security at the EU's external borders
P-3183/10
4 May 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
1 2 3 4 5 6
Õigusalane teave