Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Paleckis Justas Vincas" kohta leiti 54 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6
Äritegevuse tõhusus uutes liikmesriikides
H-0216/10
28. aprill 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - mai 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis Euroopa Komisjonile
European Commission recommendation concerning the setting-up of a special body
P-1960/10
18 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Safe social networking principles
E-1359/10
26 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Elektrooniline hääletamine
H-0118/10
25. veebruar 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - aprill 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis Euroopa Komisjonile
European Commission food aid for the most deprived citizens of EU countries
P-0768/10
5 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline viisarežiim
H-0057/10
26. jaanuar 2010
html
SUULINE KÜSIMUS /variant 1 Küsimuste tunniks osaistungjärgul - märts 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis nõukogule
Foreign policy on energy
P-0152/10
14 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Council
Euroopa Liidu ja Valgevene suhete õiguslik alus
H-0018/10
13. jaanuar 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - veebruar 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis nõukogule
Majanduskriisiga toimetulek
H-0453/09
27. november 2009
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - detsember 2009 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis nõukogule
Töökohtade säilitamine tööstuses
H-0393/09
28. oktoober 2009
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - november 2009 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Justas Vincas Paleckis Euroopa Komisjonile
1 2 3 4 5 6
Õigusalane teave