Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 54 ar "7. parlamentārais sasaukums, Paleckis Justas Vincas"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6
Konkurētspējas palielināšana, izmantojot alternatīvus energoavotus
H-0527/2010
2010. gada 7. oktobra
html
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2010. gada Novembris otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Pārāk intensīvs transports Baltijas jūrā
H-0464/2010
2010. gada 7. septembra
html
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2010. gada Oktobris otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Paziņoto kodolenerģētikas projektu izstrāde
H-0441/2010
2010. gada 7. septembra
html
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2010. gada Septembris II otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Tiesību akti par radioaktīvo atkritumu pārvaldību un uzglabāšanu
H-0356/2010
2010. gada 23. jūnija
html
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2010. gada Septembris I otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Macro-financial assistance to Moldova
P-4089/2010
7 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Naftas platformu drošība
H-0305/2010
2010. gada 1. jūnija
html
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2010. gada Jūlijs otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Patient safety in the European Union
E-3504/10
17 May 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Elektroniskās cigaretes
H-0253/10
2010. gada 6. maija
html
MUTISKS JAUTĀJUMS Jautājumu laikam 2010. gada jūnijā sesijā saskaņā ar Reglamenta 116. pantu Iesniedzis Justas Vincas Paleckis Komisijai
ES mērķi
H-0252/10
2010. gada 6. maija
html
MUTISKS JAUTĀJUMS Jautājumu laikam 2010. gada jūnijā sesijā saskaņā ar Reglamenta 116. pantu Iesniedzis Justas Vincas Paleckis Padomei
Security at the EU's external borders
P-3183/10
4 May 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
1 2 3 4 5 6
Juridisks paziņojums