Parlamentné otázky
Výsledky: 54 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Paleckis Justas Vincas"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6
Climate-driven disasters and border management
E-006604/2012
2 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Regarding youth unemployment
E-003539/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Regarding workers providing cabotage services
E-003538/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
CO2 emissions
E-002152/2012
23 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Aviation security and passenger identification procedures
E-001984/2012
20 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Direct payments to farmers
P-010593/2011
9 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Restrictions in the transport sector
P-010055/2011
25 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
EU data bases on breaches of road traffic rules
P-008702/2011
22 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Restrictions on small businesses
P-005667/2011
30 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Podpora malých podnikov a individuálnych iniciatív
H-000227/2011
20. mája 2011
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: júla 2011
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Právne oznámenie