Parlamentné otázky
Výsledky: 54 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Paleckis Justas Vincas"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6
Posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom alternatívnych energií
H-0527/2010
7. októbra 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: Novembra 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Nadmerná hustota dopravy v Baltskom mori
H-0464/2010
7. septembra 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: októbra 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Vývoj ohlásených projektov v oblasti jadrovej energie
H-0441/2010
7. septembra 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: septembra II 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Právne predpisy týkajúce sa nakladania s rádioaktívnym odpadom a jeho uloženia
H-0356/2010
23. júna 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: septembra I 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Macro-financial assistance to Moldova
P-4089/2010
7 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Bezpečnosť ropných plošín
H-0305/2010
1. júna 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: júla 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Patient safety in the European Union
E-3504/10
17 May 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Elektronické cigarety
H-0253/10
6. mája 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v júni 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Komisii
Ciele EÚ
H-0252/10
6. mája 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v júni 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Rade
Security at the EU's external borders
P-3183/10
4 May 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
1 2 3 4 5 6
Právne oznámenie