Parlamentné otázky
Výsledky: 54 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Paleckis Justas Vincas"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6
Efektívnosť podnikania v nových členských štátoch
H-0216/10
28. apríla 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v máji 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Komisii
European Commission recommendation concerning the setting-up of a special body
P-1960/10
18 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Safe social networking principles
E-1359/10
26 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Elektronické hlasovanie
H-0118/10
25. februára 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v apríli 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Komisii
European Commission food aid for the most deprived citizens of EU countries
P-0768/10
5 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Vízový režim medzi Európskou úniou a Ruskom
H-0057/10/rev. 1
26. januára 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v marci 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Rade
Foreign policy on energy
P-0152/10
14 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Council
Právny základ vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskom
H-0018/10
13. januára 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v februári 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Rade
Riešenia na prekonanie hospodárskej krízy
H-0453/09
27. novembra 2009
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v decembri 2009 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Rade
Zachovanie pracovných miest v priemysle
H-0393/09
28. októbra 2009
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v novembri 2009 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Komisii
1 2 3 4 5 6
Právne oznámenie