Parlamentné otázky
Výsledky: 54 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Paleckis Justas Vincas"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6
Ratifikácia energetickej charty
H-0392/09
28. októbra 2009
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v novembri 2009 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Rade
Functioning of the EU internal energy market
E-4440/09
8 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Justas Vincas Paleckis (S-D) to the Council
Environmentálny aspekt plynovodov
H-0316/09
8. septembra 2009
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v októbri 2009 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Rade
Úspora administratívnych nákladov
H-0309/09
3. septembra 2009
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v októbri 2009 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Justas Vincas Paleckis Komisii
1 2 3 4 5 6
Právne oznámenie