Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 54 za besede: "7. mandat, Paleckis Justas Vincas"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6
Jedrska varnost v sosednjih državah EU
O-000103/2011
20. aprila 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Enakost spolov v boju proti podnebnim spremembam
H-000162/2011
22. marca 2011
html
Vprašanje za čas za vprašanja
za Komisijo
Delno zasedanje: maj 2011
Člen 116 poslovnika
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Negotiation of an agreement with Belarus on readmission and the facilitation of visa issuance procedures
E-003068/2011
21 March 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Justas Vincas Paleckis (S&D)
Uporaba indeksa okoljske uspešnosti pri izvajanju okoljske politike Evropske unije
H-000135/2011
11. marca 2011
html
Vprašanje za čas za vprašanja
za Komisijo
Delno zasedanje: april 2011
Člen 116 poslovnika
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Pomoč za inovativna podjetja v novih državah članicah EU
H-000073/2011
2. februarja 2011
html
Vprašanje za čas za vprašanja
za Komisijo
Delno zasedanje: marec 2011
Člen 116 poslovnika
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Financiranje Evropske univerze za humanistične študije
H-000029/2011
20. januarja 2011
html
Vprašanje za čas za vprašanja
za Komisijo
Delno zasedanje: februar 2011
Člen 116 poslovnika
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Creation of a common EU database on insurance cover
E-9748/2010
10 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Food waste in the EU
P-9671/2010
9 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Odnosi med Evropsko unijo in Belorusijo
H-0584/2010
9. novembra 2010
html
Vprašanje za čas za vprašanja
za Komisijo
Delno zasedanje: december 2010
Člen 116 poslovnika
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Mitigating the effects of the brain drain
P-8433/2010
7 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Pravno obvestilo