Parlamentsfrågor
54 träff(ar) för "7:e valperioden, Paleckis Justas Vincas"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6
Climate-driven disasters and border management
E-006604/2012
2 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Regarding youth unemployment
E-003539/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
Regarding workers providing cabotage services
E-003538/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Justas Vincas Paleckis (S&D) to the Commission
CO2 emissions
E-002152/2012
23 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Aviation security and passenger identification procedures
E-001984/2012
20 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Direktstöd för jordbrukare
P-010593/2011
9 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Begränsningar i transportsektorn
P-010055/2011
25 oktober 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
EU:s databaser över vägtrafikbrott
P-008702/2011
22 september 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Begränsningar för små företag
P-005667/2011
30 maj 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Stöd till små och medelstora företag och till enskildas initiativ
H-000227/2011
20 maj 2011
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: juli 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande