Parlamentsfrågor
54 träff(ar) för "7:e valperioden, Paleckis Justas Vincas"  
1 2 3 4 5 6
Ökad konkurrenskraft med hjälp av alternativ energi
H-0527/2010
7 oktober 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: november 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
För tät trafik på Östersjön
H-0464/2010
7 september 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: oktober 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Utveckling av anmälda kärnkraftsprojekt
H-0441/2010
7 september 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: september II 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Lagstiftning om hantering och förvaring av radioaktivt avfall
H-0356/2010
23 juni 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: september I 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Makroekonomiskt stöd till Moldavien
P-4089/2010
7 juni 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Säkerheten på oljeplattformar
H-0305/2010
1 juni 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: juli 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Patientsäkerhet i EU
E-3504/10
17 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Justas Vincas Paleckis (S&D) till kommissionen
Elektroniska cigaretter
H-0253/10
6 maj 2010
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i juni 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Justas Vincas Paleckis till kommissionen
EU:s mål
H-0252/10
6 maj 2010
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i juni 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Justas Vincas Paleckis till rådet
Säkerheten vid EU:s yttre gränser
P-3183/10
4 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Justas Vincas Paleckis (S&D) till kommissionen
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande