Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 47 za besede: "7. mandat, Jordan Romana"  
1 2 3 4 5
Vpliv ocen tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v EU na nadaljnje ukrepe EK
E-005892/2012
13. junija 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Izvajanje direktive o kakovosti goriv
E-005887/2012
13. junija 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE), Richard Seeber (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Bogusław Sonik (PPE)
Financiranje agencije ACER v letu 2013 in izvajanje uredbe REMIT
E-005874/2012
12. junija 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Svet
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Financiranje agencije ACER v letu 2013 in izvajanje uredbe REMIT
P-005873/2012
12. junija 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Švicarske kvote za število dovoljenj za prebivanje, ki se izdajo državljanom Poljske, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Slovaške, Češke in Madžarske
O-000113/12
14. maja 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
predložila Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz in Małgorzata Handzlikv imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová in Marek Siwiecv imenu skupine S&D, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin in Baroness Sarah Ludfordv imenu skupine ALDE, Heide Rühlev imenu skupine Verts/ALE, in Adam Bielanv imenu skupine ECR
Zagotavljanje večjezičnosti v komuniciranju z evropskimi državljankami in državljani
E-004392/12
26. aprila 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor predložili Mojca Kleva (S&D), Tanja Fajon (S&D), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Jelko Kacin (ALDE), Alojz Peterle (PPE), Ivo Vajgl (ALDE) in Milan Zver (PPE) za Komisijo
Spodbujanje raziskav na področju zdravja čebel
E-004248/12
24. aprila 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor predložila Romana Jordan (PPE) za Komisijo
Financiranje projekta ITER od leta 2014 do 2020
E-003282/12
27. marca 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor predložili Dominique Vlasto (PPE), Gaston Franco (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Jan Březina (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE), Herbert Reul (PPE), Michel Dantin (PPE), Christian Ehler (PPE), Jean Roatta (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Damien Abad (PPE), Vladimir Urutchev (PPE), Romana Jordan (PPE) in Amalia Sartori (PPE) za Komisijo
Tretje poročilo o o uporabi finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn ter izrabljenega jedrskega goriva in jedrskih odpadkov
E-001229/2012
2. februarja 2012
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Povezanost uporabe mobilnih telefonov in raka
E-012554/2011
20. decembra 2011
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan Cizelj (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Frédérique Ries (ALDE), Richard Seeber (PPE)
1 2 3 4 5
Pravno obvestilo