Парламентарни въпроси
144 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Szymański Konrad"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Партньорството за модернизация и Източното партньорство
H-0349/2010
22 юни 2010 г.
html
Въпрос за времето за въпроси
до Комисията
Период на сесията: Юли 2010
Член 116 от Правилника за дейността
Konrad Szymański (ECR)
Incompatibility of Danish registration tax with EU law and controversial practices by the Danish Tax and Customs Administration (SKAT)
E-3986/2010
7 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Organisation of the working time of drivers in the EU
E-3573/2010
25 May 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zbigniew Ziobro (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR)
Изтичане на срока на действие на Регламент 1400/2002 (РГОМПС)
H-0247/10
4 май 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Юни 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Konrad Szymański към Комисията
Дискриминация на полски граждани от страна на германската служба по проблемите на младежта (Jugendamt)
H-0222/10
30 април 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Май 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Konrad Szymański към Комисията
Service of procedural documents in the European Union
E-2364/10
29 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Geographical imbalance in the EU's diplomatic service
E-2363/10
29 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Attacks on the Christian minority in Mosul, Iraq
P-1908/10
17 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Равния достъп до интернет услугите на общия пазар
H-0101/10
23 февруари 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Март 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Konrad Szymański към Комисията
Possible withdrawal of authorisation to grow genetically modified maize variety MON 810
E-1095/10
22 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) and Michał Tomasz Kamiński (ECR) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация